У дома » Перник

указател улица на Перник, България

административен център

 • Перник

места

Градове

 • Брезник
 • Земен
 • Перник
 • Радомир
 • Трън

селища

 • Арзан
 • Бабица
 • Байкалско
 • Банище
 • Банкя
 • Батановци
 • Бегуновци
 • Беланица
 • Берайнци
 • Беренде
 • Билинци
 • Блатешница
 • Бобораци
 • Богданов дол
 • Богойна
 • Борнарево
 • Боснек
 • Бохова
 • Брезнишки извор
 • Брусник
 • Бусинци
 • Бутроинци
 • Велиново
 • Велковци
 • Видрар
 • Видрица
 • Вискяр
 • Витановци
 • Владимир
 • Врабча
 • Враня стена
 • Вукан
 • Габровдол
 • Гигинци
 • Главановци
 • Глоговица
 • Гоз
 • Големо Бучино
 • Горна Врабча
 • Горна Глоговица
 • Горна Диканя
 • Горна Мелна
 • Горна Секирна
 • Горни Романци
 • Горочевци
 • Гълъбник
 • Гърло
 • Дебели лаг
 • Джинчовци
 • Дивля
 • Дивотино
 • Докьовци
 • Долна Врабча
 • Долна Диканя
 • Долна Мелна
 • Долна Секирна
 • Долни Раковец
 • Долни Романци
 • Драгичево
 • Драгомирово
 • Дрен
 • Друган
 • Душинци
 • Дълга лука
 • Егълница
 • Ездимирци
 • Еловдол
 • Еловица
 • Ерул
 • Жабляно
 • Жедна
 • Житуша
 • Забел
 • Завала
 • Зелениград
 • Зидарци
 • Извор
 • Калище
 • Калотинци
 • Касилаг
 • Кладница
 • Кленовик
 • Ковачевци
 • Кожинци
 • Кондофрей
 • Конска
 • Копаница
 • Косача
 • Костуринци
 • Кошарево
 • Кошарите
 • Кралев дол
 • Красава
 • Кривонос
 • Къшле
 • Лева река
 • Лесковец
 • Лешниковци
 • Лобош
 • Ломница
 • Люлин

махали

 • Бабски хан
 • Гара Ал. Димитров
 • Горни хан
 • Илиин хан
 • Лагатор
 • Петрово
 • Червена могила
 • в.з. Форта
 • мах. Баланица
 • мах. Бангеина
 • мах. Банковци
 • мах. Бежанска
 • мах. Богдановци
 • мах. Божкова
 • мах. Боина
 • мах. Бракьовъц
 • мах. Будимовци
 • мах. Бучняк
 • мах. Ваклинова
 • мах. Варна падина
 • мах. Велковци
 • мах. Воложане
 • мах. Вражалска
 • мах. Врианска
 • мах. Главичинци
 • мах. Горна Терзийска
 • мах. Гуджулова
 • мах. Гумнишка
 • мах. Гълъбовa
 • мах. Гьорина
 • мах. Дебели рид
 • мах. Добринова
 • мах. Доганджия
 • мах. Дойчинова
 • мах. Долинска
 • мах. Долинци
 • мах. Долни Пиндарци
 • мах. Драговска
 • мах. Драмджийница
 • мах. Дульова
 • мах. Жабарска
 • мах. Жубреновци
 • мах. Звичан
 • мах. Здравковци
 • мах. Ильова
 • мах. Йовичина
 • мах. Йовичина
 • мах. Йовичинци
 • мах. Каласурова
 • мах. Калчовица
 • мах. Капчова
 • мах. Катранджийска
 • мах. Кирезова
 • мах. Клисура
 • мах. Клюцина
 • мах. Ковачака
 • мах. Ковачева
 • мах. Козаш
 • мах. Костадинова
 • мах. Костина
 • мах. Кошарци
 • мах. Крайчина
 • мах. Крушовица
 • мах. Кръстина
 • мах. Кръстовци
 • мах. Кюлина
 • мах. Кюлина
 • мах. Лазаровци
 • мах. Ланище
 • мах. Лилева
 • мах. Лудинци
 • мах. Лющева
 • мах. Мали камик
 • мах. Мали ридар
 • мах. Маниш
 • мах. Маринкова
 • мах. Миладин
 • мах. Милойкова
 • мах. Милушова
 • мах. Милчова
 • мах. Миткина
 • мах. Моски дол
 • мах. Палилула
 • мах. Пандурица
 • мах. Пауновци
 • мах. Пезулярска
 • мах. Пейчовци
 • мах. Петкова
 • мах. Петрийна
 • мах. Пиндарци
 • мах. Полеганци
 • мах. Полом
 • мах. Попаренци
 • мах. Попов дел
 • мах. Попова
 • мах. Попова
 • мах. Попова
 • мах. Посечкова
 • мах. Посъжда
 • мах. Почекаина
 • мах. Провалия

Местностите

 • Билото
 • Владни рид
 • Джурджов гроб
 • Дреново присое
 • Дренски рид
 • Дренски рид
 • Дренско хахче
 • Дъбичавец
 • Дъбрава
 • Капиня
 • Козарник
 • Кочине
 • Куиловец
 • Кукановец
 • Ленище
 • Маринови ливади
 • Мегаракови ливади
 • Мрътвако
 • Осоето
 • Преслапо
 • Прогон
 • Равнище
 • Райловски козарник
 • Рачовица
 • Сланището
 • Сливите
 • Странето
 • Тамянките
 • Торище
 • Три уши
 • Укьовица
 • Чевец
 • Чеширков рид
 • Шевтена
 • Ширновица
 • Широки дол
 • Шумака
 • Яловарнико

покрайнини

 • ж.к. Арката
 • ж.к. Гърляница
 • ж.к. Мечта
 • ж.к. Ное
 • ж.к. Проучване
 • ж.к. Тева
 • ж.к. Тракия
 • кв. Байкушева махала
 • кв. Баринци
 • кв. Бела вода
 • кв. Бели брег
 • кв. Варош
 • кв. Васил Левски
 • кв. Върба
 • кв. Даскалово
 • кв. Димова махала
 • кв. Димова махала
 • кв. Изток
 • кв. Калкас
 • кв. Каменица
 • кв. Караманица
 • кв. Клепало
 • кв. Красно село
 • кв. Красно село
 • кв. Кристал
 • кв. Куциян
 • кв. Могиличе
 • кв. Монте Карло
 • кв. Мошино
 • кв. Мурговица
 • кв. Нов Драгановец
 • кв. Радина чешма
 • кв. Ралица
 • кв. Ралица
 • кв. Рено
 • кв. Рудничар
 • кв. Рудничар
 • кв. Селото
 • кв. Стара Тева
 • кв. Табана
 • кв. Твърди ливади
 • кв. Христо Смирненски
 • кв. Хумни дол
 • кв. Църква

  OSM тагове

Гранични тагове
административно ниво4
границаадминистративен
ISO3166-2BG-14
имеПерник
типграница
wikidataQ2012234
wikipediaen:Pernik Province