У дома » Перник » Перник

указател улица на Перник, Перник

административен център

 • Перник

Части от квартали и махали в Перник

административно ниво: 11

Улиците вПерник

Моля, изберете по-долу на първата буква от улицата, който търсите
 • 1

 • 1-ва
 • 1-ва
 • 1-ви Май
 • 1-ви май
 • 10
 • 10-та
 • 11
 • 11-та
 • 12
 • 12
 • 12-та
 • 13
 • 13
 • 13-та
 • 14
 • 14
 • 14-та
 • 15
 • 15
 • 15-та
 • 16
 • 16-та
 • 17-та
 • 18-та
 • 19
 • 19
 • 2

 • 2
 • 2-ра
  (втори)
 • 20
 • 20
 • 21-ва
 • 22
 • 22
 • 22-ра
 • 23
 • 23
 • 23-та
 • 24
 • 24
 • 24-та
 • 24-ти май
 • 25
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3

 • 3
 • 3-та
 • 3-ти март
 • 3-ти март
 • 3-ти март
 • 3-ти март
 • 3-ти март
  (третичен)
 • 30
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 4

 • 4
 • 4
 • 4-та
 • 45
 • 47
 • 5

 • 5
 • 5
 • 5-та
 • 52
 • 6

 • 6
 • 6-та
 • 6-ти май
 • 6-ти септември
 • 7

 • 7
 • 7-ма
 • 8

 • 8-ма
 • 8-ми март
 • 9

 • 9
 • 9-та
  (обслужване)
 • 9-ти май
 • 9-ти септември
 • B

 • Blato
 • А

 • Аврора
 • Айдарица
 • Айтос
 • Акация
 • Ал. Боянов
 • Ал. Невски
 • Ал. Стамболийски
 • Ал.Стамболийски
 • Алеко Константинов
 • Александър Георгиев
 • Александър Стамболийски
 • Александър Стоянов
 • Ален мак
 • Ален мак
 • Алея парк
  (обслужване)
 • Ангел Кънчев

места

градове

 • Перник

селища

 • Батановци
 • Богданов дол
 • Боснек
 • Вискяр
 • Витановци
 • Големо Бучино
 • Дивотино
 • Драгичево
 • Зидарци
 • Кладница
 • Кралев дол
 • Лесковец
 • Люлин
 • Мещица
 • Планиница
 • Радуй
 • Расник
 • Рударци
 • Селищен дол
 • Студена
 • Черна гора
 • Чуйпетлово
 • Ярджиловци

махали

 • в.з. Форта
 • мах. Кръстина

Местностите

 • Билото
 • Владни рид
 • Джурджов гроб
 • Дреново присое
 • Дренски рид
 • Дренски рид
 • Дъбичавец
 • Дъбрава
 • Капиня
 • Козарник
 • Кочине
 • Куиловец
 • Кукановец
 • Ленище
 • Маринови ливади
 • Мегаракови ливади
 • Мрътвако
 • Осоето
 • Преслапо
 • Прогон
 • Равнище
 • Райловски козарник
 • Рачовица
 • Сланището
 • Сливите
 • Странето
 • Тамянките
 • Торище
 • Три уши
 • Укьовица
 • Чевец
 • Чеширков рид
 • Шевтена
 • Ширновица
 • Широки дол
 • Шумака
 • Яловарнико

покрайнини

 • ж.к. Проучване
 • ж.к. Тева
 • кв. Байкушева махала
 • кв. Бела вода
 • кв. Бели брег
 • кв. Варош
 • кв. Васил Левски
 • кв. Горно Могиличе
 • кв. Даскалово
 • кв. Димова махала
 • кв. Димова махала
 • кв. Драгановец
 • кв. Изток
 • кв. Калкас
 • кв. Каменина
 • кв. Караманица
 • кв. Клепало
 • кв. Красно село
 • кв. Кристал
 • кв. Куциян
 • кв. Ладовица
 • кв. Могиличе
 • кв. Монте Карло
 • кв. Мошино
 • кв. Нов Драгановец
 • кв. Радина чешма
 • кв. Ралица
 • кв. Рено
 • кв. Рудничар
 • кв. Рудничар
 • кв. Селото
 • кв. Стара Тева
 • кв. Табана
 • кв. Твърди ливади
 • кв. Христо Смирненски
 • кв. Хумни дол
 • кв. Църква

  OSM тагове

Гранични тагове
административно ниво7
границаадминистративен
ekattePER32
имеПерник
типграница
Място тагове
capital4
международно имеPernik
вид мястоградове
население78342
wikidataQ185289
wikipediabg:Перник